De stromen

De stromen

In overleg met de gewestelijke overheden, de werkgroep operatoren en Valipac hebben we een lijst van 16 stromen opgesteld. Deze lijst is het resultaat van een compromis tussen de verwachtingen en de grenzen van de drie betrokken partijen.

 • Papier / Karton

  Papier / Karton

  De rapportage betreft het selectief ingezameld niet-gevaarlijk papier en karton van bedrijfsmatige oorsprong. Het gaat, onder meer, over onderstaande stromen :

  • Papier (zakken, archieven, drukkerijafval, snijresten, tijdschriften, kranten, folders, productieafval, bureelpapier, confidentieel papier, …)
  • Karton (dozen, golfkarton, kokers, snijresten, productieafval, opvulkarton, …)
  • Bonte fracties (papier/karton gemengd)
  • Kraft (zakken, dozen, productieafval)
 • Hout

  Hout

  Het houtafval dat in de rapportering dient opgenomen te worden, bestaat uit 3 categorieën: A-hout, B-hout (of gemengd hout) en C-hout. Het A-hout betreft niet-verontreinigd, niet-gevaarlijk onbehandeld houtafval. Het B-hout of gemengd hout betreft niet-verontreinigd niet-gevaarlijk behandeld houtafval. Het C-hout betreft verontreinigd en/of gevaarlijk hout, zoals o.a. treinbielzen.

 • Metaal

  Metaal

  Het metaalafval wordt onderverdeeld ferro metalen, non ferro metalen en gemengde metalen. Ferro metalen zijn niet-verontreinigde, niet-gevaarlijke metalen die magnetische eigenschappen bezitten. Non ferro metalen zijn niet-verontreinigde, niet-gevaarlijke metalen die geen magnetische eigenschappen bezitten. Gemengde metalen zijn niet-gevaarlijke mengstromen ongeacht het aandeel niet-metallische vervuiling.

 • Glas

  Glas

  Het glasafval wordt onderverdeeld tussen vlak glas, hol glas en gevaarlijk glas. Het vlak glas bestaat uit niet-verontreinigde niet-gevaarlijke glasscherven van bedrijfsmatige oorsprong. Het hol glas betreft zowel wit als gekleurd niet- (of beperkt) verontreinigde niet-gevaarlijke glazen recipiënten. Het gevaarlijk glas bestaat uit gevaarlijke en/of verontreinigde glazen verpakkingen.

 • Kunststoffen

  Kunststoffen

  Voor de rapportering van kunststoffen wordt er een onderscheid gemaakt tussen folie, geëxpandeerd polystyreen (EPS), harde kunststoffen, spanbanden, big-bags en foam. Kunststoffolie heeft betrekking op niet- (of beperkt) verontreinigde niet-gevaarlijke kunststof folies ongeacht het polymeer. Het EPS betreft niet verontreinigd geëxpandeerd polystyreen. Harde kunststoffen hebben betrekking op harde kunststoffen ongeacht het polymeer (mogelijks gecontamineerd of gevaarlijk).

 • Bedrijfsrestafval

  Bedrijfsrestafval

  Het bedrijfsrestafval betreft niet selectief ingezameld of niet-gesorteerd niet-gevaarlijk gemengd afval van bedrijfsmatige oorsprong bij normale exploitatie. Het restafval kan via rolcontainers of afzetcontainers ingezameld worden. De producent van afval kan ook zijn restafval op de site van de operator aanleveren. Het bedrijfsrestafval heeft ook betrekking op hoog calorisch afval op voorwaarde dat het niet selectief werd ingezameld.

 • PMD

  PMD

  PMD-afval verwijst naar huishoudelijke verpakkingsafval uit Plastiek, Metaal en Drankkartons opgehaald in containers of in zakken bij bedrijven. PMD-afval wordt meestal opgenomen onder Euralcode 150106. Hou er rekening mee dat bij het gebruik van Euralcodes geen materiaal mag meegenomen worden dat werd opgehaald bij huishoudens.

 • Keukenafval (SWILL)

  Keukenafval (SWILL)

  De gemengde fractie keukenafval, oftewel “Swill”, omvat de selectief ingezamelde minimaal verontreinigde niet-verpakte niet-gevaarlijke gemengde organische afvalstoffen. Het gaat hier specifiek over keukenafval of vergelijkbare stromen aangezien de nadruk wordt gelegd op de gemengde aard van het ingezamelde materiaal.

 • Matrassen

  Matrassen

  Matrassen verwijst naar selectief ingezamelde niet-verontreinigde matrassen, opgehaald bij professionele instellingen, producenten, kringloopcentra en eindverkopers van matrassen. Mogelijke Euralcodes zijn 200307 en 200111. Hou er rekening mee dat bij het gebruik van Euralcodes geen materiaal mag meegenomen worden dat werd opgehaald bij huishoudens.

 • Afvalolie

  Afvalolie

  Afvalolie betreft alle soorten minerale, synthetische, plantaardige of dierlijke smeerolie of industriele olie die ongeschikt is geworden voor het gebruik waarvoor ze oorspronkelijk bestemd was, zoals gebruikte olie van verbrandingsmotoren en versnellingsbakken, alsook smeerolie, olie voor turbines en hydraulische oliën.

 • Euralcodes

  Euralcodes

  Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen.