Jouw voordelen

Dankzij deze nieuwe rapportering zijn er sinds 2018 betrouwbare gegevens beschikbaar over de productie van bedrijfsafval, niet alleen per geografisch gebied maar ook per activiteitssector. Gegevens die tal van kansen bieden voor jouw bedrijf.

Om te beginnen zal je toegang krijgen tot informatie over de afvalproductie per materiaal en per regio. Gegevens die tot nog toe onbeschikbaar waren: bij welke klanten kan de selectieve inzameling nog verbeteren? Verlies je/win je meer of minder klanten dan je concurrenten? Voortaan zullen we op deze en nog tal van andere vragen kunnen antwoorden door een ‘benchmark’ (vergelijkende analyse) tussen operatoren te verrichten.

Daartoe ontwikkelden we standaardanalyses en -grafieken die een heleboel nuttige informatie bevatten in verband met de evolutie van de markt en van jouw bedrijf. Deze analyses worden elk jaar verricht op basis van de informatie die jij ons meedeelt in het kader van deze monitoring, waarna ze ter beschikking gesteld zullen worden van elke deelnemende operator.

Hierna een paar voorbeelden van gepersonaliseerde analyses.

Typologie van de klanten

Grootte van de klanten

Herkomst van de klanten

Aantal klanten per materiaal

Marktsituatie

Marktaandeel papier/karton

Potentieel per sector