EURALCODES

Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Voor sommige categorieën omvat de Euralcode niet de herkomst (zoals 15 & 20), in dit geval geldt de algemene regel dat bij het gebruik van Euralcodes geen materiaal mag meegenomen worden dat werd opgehaald bij huishoudens of containerparken (m.u.v. containerparken exclusief opengesteld voor bedrijven).
MOGELIJKE EURALCODES PER AFVALSTROOM
1. Restafval
18 01 04 afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)
18 02 03 afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
20 03 01 gemengd stedelijk afval²
20 03 07 grofvuil²
2.Papier/karton
15 01 01 papieren en kartonnen verpakking²
20 01 01 Gescheiden ingezameld papier en karton²
3. A-hout
03 01 05 niet gevaarlijk zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen
15 01 03 houten verpakking²
17 02 01 hout
20 01 38 gescheiden ingezameld niet-gevaarlijk hout²
4. B-hout
03 01 05 niet gevaarlijk zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen
15 01 03 houten verpakking²
17 02 01 hout
20 01 38 gescheiden ingezameld niet-gevaarlijk hout²
5. C-hout
03 01 04* zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen
17 02 04* hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
17 09 02* bouw- en sloophout dat pcb’s bevat (bv. pcb-houdende kit, vloerbedekkingen waarin pcb-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met pcb-houdende afdichting, pcbhoudende condensatoren)
20 01 37* gescheiden ingezameld hout dat gevaarlijke stoffen bevat²
6. Ferro metalen
12 01 01 ferrometaalvijlsel en -krullen van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen
12 01 02 ferrometaalstof en -deeltjes van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen
15 01 04 metalen verpakking²
16 01 17 ferrometalen afkomstig van onderhoud van voertuigen
17 04 05 ijzer en staal
7. Non-ferro metalen
12 01 03 non-ferrometaalvijlsel en -krullen van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen
12 01 04 non-ferrometaalstof en -deeltjes van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen
15 01 04 metalen verpakking²
16 01 18 non-ferrometalen afkomstig van onderhoud van voertuigen
17 04 01 koper, brons en messing
17 04 02 aluminium
17 04 03 lood
17 04 04 zink
17 04 06 tin
8. Gemengde metalen
02 01 10 Metaalafval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
15 01 04 metalen verpakking²
17 04 07 gemengde metalen
17 04 11 kabels die geen olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten
20 01 40 gescheiden ingezamelde metalen
9. Vlak glas
10 11 12 niet-gevaarlijk glasafval van de fabricage van glas en glasproducten in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder
16 01 20 glas afkomstig van onderhoud van voertuigen
17 02 02 glas
20 01 02 gescheiden ingezameld glas²
10. Hol glas
10 11 12 niet-gevaarlijk glasafval van de fabricage van glas en glasproducten in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder
15 01 07 glazen verpakking²
17 02 02 glas
20 01 02 gescheiden ingezameld glas²
11. Gevaarlijk glas
10 11 11* glasafval van de fabricage van glas en glasproductenin de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten
15 01 07 glazen verpakking²
15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd²
17 02 04* glas die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
17 09 02* bouw- en sloopglas dat pcb’s bevat (bv. pcb-houdende kit, vloerbedekkingen waarin pcb-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met pcb-houdende afdichting, pcbhoudende condensatoren)
12. Kunststof folie
02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen) afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
07 02 13 kunststofafval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
15 01 02 kunststofverpakking²
17 02 03 kunststof
20 01 39 gescheiden ingezamelde kunststoffen²
13. EPS
02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen) afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
07 02 13 kunststofafval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
15 01 02 kunststofverpakking²
17 02 03 kunststof
20 01 39 gescheiden ingezamelde kunststoffen²
14. Harde kunststof
02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen) afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
07 02 13 kunststofafval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
12 01 05 kunststofschaafsel en -krullen van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van kunststoffen
15 01 02 kunststofverpakking²
16 01 19 kunststoffen afkomstig van onderhoud van voertuigen
17 02 03 kunststof
20 01 39 gescheiden ingezamelde kunststoffen²
15. PMD
15 01 06 Gemengde verpakkingen
16. SWILL
02 02 03 Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
20 01 08 Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval

* Afvalstoffen die per definitie als gevaarlijk moeten worden beschouwd

² Bij het gebruik van Euralcodes mag geen materiaal meegenomen worden dat werd opgehaald bij huishoudens of containerparken (m.u.v. containerparken exclusief opengesteld voor bedrijven).