EURALCODES

Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Voor sommige categorieën omvat de Euralcode niet de herkomst (zoals 15 & 20), in dit geval geldt de algemene regel dat bij het gebruik van Euralcodes geen materiaal mag meegenomen worden dat werd opgehaald bij huishoudens.
MOGELIJKE EURALCODES PER AFVALSTROOM
Restafval 18 01 04 afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)
18 02 03 afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
20 03 01 gemengd stedelijk afval²
20 03 07 grofvuil²
Papier/karton 15 01 01 papieren en kartonnen verpakking²
20 01 01 Gescheiden ingezameld papier en karton²
A-hout 03 01 05 niet gevaarlijk zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen
15 01 03 houten verpakking²
17 02 01 hout
20 01 38 gescheiden ingezameld niet-gevaarlijk hout²
B-hout 03 01 05 niet gevaarlijk zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen
15 01 03 houten verpakking²
17 02 01 hout
20 01 38 gescheiden ingezameld niet-gevaarlijk hout²
C-hout 03 01 04* zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen
17 02 04* hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
17 09 02* bouw- en sloophout dat pcb’s bevat (bv. pcb-houdende kit, vloerbedekkingen waarin pcb-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met pcb-houdende afdichting, pcb-houdende condensatoren)
20 01 37* gescheiden ingezameld hout dat gevaarlijke stoffen bevat²
Ferro metalen 12 01 01 ferrometaalvijlsel en -krullen van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen
12 01 02 ferrometaalstof en -deeltjes van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen
15 01 04 metalen verpakking²
16 01 17 ferrometalen afkomstig van onderhoud van voertuigen
17 04 05 ijzer en staal
Non-ferro metalen 12 01 03 non-ferrometaalvijlsel en -krullen van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen
12 01 04 non-ferrometaalstof en -deeltjes van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen
15 01 04 metalen verpakking²
16 01 18 non-ferrometalen afkomstig van onderhoud van voertuigen
17 04 01 koper, brons en messing
17 04 02 aluminium
17 04 03 lood
17 04 04 zink
17 04 06 tin
Gemengde metalen 02 01 10 Metaalafval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
15 01 04 metalen verpakking²
17 04 07 gemengde metalen
17 04 11 kabels die geen olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten
20 01 40 gescheiden ingezamelde metalen
Vlak glas 10 11 12 niet-gevaarlijk glasafval van de fabricage van glas en glasproducten in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder
16 01 20 glas afkomstig van onderhoud van voertuigen
17 02 02 glas
20 01 02 gescheiden ingezameld glas²
Hol glas 10 11 12 niet-gevaarlijk glasafval van de fabricage van glas en glasproducten in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder
15 01 07 glazen verpakking²
17 02 02 glas
20 01 02 gescheiden ingezameld glas²
Gevaarlijk glas 10 11 11* glasafval van de fabricage van glas en glasproductenin de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten
15 01 07 glazen verpakking²
15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd²
17 02 04* glas die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
17 09 02* bouw- en sloopglas dat pcb’s bevat (bv. pcb-houdende kit, vloerbedekkingen waarin pcb-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met pcb-houdende afdichting, pcb-houdende condensatoren)
Kunststof folie 02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen) afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
07 02 13 kunststofafval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
15 01 02 kunststofverpakking²
17 02 03 kunststof
20 01 39 gescheiden ingezamelde kunststoffen ²
Bigbags 15 01 02 kunststofverpakking²
17 02 03 kunststof
20 01 39 gescheiden ingezamelde kunststoffen ²
EPS 02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen) afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
07 02 13 kunststofafval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
15 01 02 kunststofverpakking²
17 02 03 kunststof
20 01 39 gescheiden ingezamelde kunststoffen ²
Foams 02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen) afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
07 02 13 kunststofafval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
15 01 02 kunststofverpakking²
17 02 03 kunststof
20 01 39 gescheiden ingezamelde kunststoffen ²
Harde kunststof 02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen) afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
07 02 13 kunststofafval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
12 01 05 kunststofschaafsel en -krullen van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van kunststoffen
15 01 02 kunststofverpakking²
16 01 19 kunststoffen afkomstig van onderhoud van voertuigen
17 02 03 kunststof
20 01 39 gescheiden ingezamelde kunststoffen ²
Spanbanden 15 01 02 kunststofverpakking²
17 02 03 kunststof
20 01 39 gescheiden ingezamelde kunststoffen ²
PMD 15 01 06 Gemengde verpakkingen
Swill 02 02 03 Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
20 01 08 Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
Matrassen 20 01 11 Textiel
20 03 07 Matrassen die vrijkomen uit inzameling en sorteerprocessen, welke vrij zijn van verontreinigde materialen
Afvalolie 08 03 19* dispersieolie
12 01 06* halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
12 01 07* halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
12 01 08* halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking
12 01 09* halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking
12 01 10* synthetische machineolie
12 01 19* biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie
13 01 04* gechloreerde emulsies
13 01 05* niet-gechloreerde emulsies
13 01 09* gechloreerde minerale hydraulische olie
13 01 10* niet-gechloreerde minerale hydraulische olie
13 01 11* synthetische hydraulische olie
13 01 12* biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie
13 01 13* overige hydraulische olie
13 02 04* gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 05* niet gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 06* synthetische motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 07* biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 08* overige motor-, transmissie- en smeerolie
13 03 06* niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 07* niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 08* synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 09* biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 10* overige olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 08 02* overige emulsies
13 08 99* niet elders genoemd olieafval
20 01 26* niet onder 20 01 25 vallende Oliën en vetten

* Afvalstoffen die per definitie als gevaarlijk moeten worden beschouwd

² Bij het gebruik van Euralcodes mag geen materiaal meegenomen worden dat werd opgehaald bij huishoudens.