BEDRIJFSRESTAFVAL

Het bedrijfsrestafval refereert naar niet-selectief ingezameld of niet-gesorteerd niet-gevaarlijk gemengd afval afkomstig van bedrijfsmatige oorsprong bij normale exploitatie. Het restafval kan via rolcontainers of afzetcontainers ingezameld worden. De producent van afval kan ook zijn restafval op de site van de operator komen lossen. Het bedrijfsrestafval heeft ook betrekking op hoogcalorisch afval op voorwaarde dat het niet selectief werd ingezameld

Betrokken Euralcodes

Mogelijke Euralcodes zijn 180104, 180203, 200301 en 200307. Hou er rekening mee dat bij het gebruik van Euralcodes geen materiaal mag meegenomen worden dat werd opgehaald bij huishoudens of recyclageparken.

Voorbeelden die wel mogen opgenomen worden onder deze fractie:

 • Gemengd industrieel klasse 2 afval afkomstig van normale exploitatie van bedrijven ingezameld via afzetcontainers,
 • Gemengd industrieel klasse 2 afval afkomstig van normale exploitatie van bedrijven ingezameld via rolcontainers en vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen,
 • Gemengd hoogcalorisch afval op voorwaarde dat het geen selectief hoogcalorisch afval is (plastic of textiel bv)

Onderstaande materialen mogen niet opgenomen worden in de rapportering als bedrijfsrestafval:

 • Residuen van sortering en sorteerafvallen
 • Organisch-biologisch afval (afval van levensmiddelenindustrie en voedingsafval afkomstig van cafés, kantines of restaurants, resten van dierlijke oorsprong)
 • Opruimafval, straat – en veegvuil
 • (Gemengd) bouw-en sloopafval
 • Gevaarlijke afvalstoffen Klasse 1
 • Inerte afvalstoffen Klasse 3 (zand, beton, steenpuin, puingranulaten, ytong, grond en stenen)
 • Selectieve stromen ingezameld als klasse 2 afval (Slib, zeefresten, opruimafval (vervuilde materialen), filterkoeken, schuurpapier, bepleistering, poetsdoeken, luiers, massieve laminaat, …)
 • Textiel, leer- en latexafval (filtermouwen, vodden en lappen),
 • Schildersmateriaal (verven, lakken, vernissen),
 • Restafval opgehaald bij huishoudens (huis aan huis)