Jouw aangifte

myClients-Materials is de online applicatie waar je de gegevens over de afvalstromen opgehaald bij bedrijven kunt invoeren. De toepassing is gebaseerd op hetzelfde principe als de premie-aanvragen voor je klanten.

Vanuit een bestand van het type Excel zal je alle nodige gegevens voor je aangifte in myClients-Materials kunnen importeren.

Gewicht of volume?

Ken je het gewicht? Geef dan het jaarlijks tonnage van de door bedrijven geproduceerde hoeveelhei afval door aan Valiapc.

In alle andere gevallen (inzameling in rolcontainers bijvoorbeeld) deel je het jaarlijkse volume (in m³) aan geproduceerde afvalstoffen mee. Bij het maken van een raming van het jaarlijkse volume, neem je het aantal containers, hun volume en het aantal ledigingen (indien mogelijk het daadwerkelijke aantal) in aanmerking. Valipac maakt dan een schatting van het gewicht aan geproduceerde afvalstoffen op basis van de gemiddelde dichtheid van het ingezamelde material.

Om een nauwgezetter beeld te krijgen van de situatie per regio worden de gewichten of volumes aangegeven in functie van de ophaaladressen van het afval, d.w.z. op basis van het ondernemingsnummer en de postcode per ophaaladres.

Welke stromen geef je aan?

Alleen de in België gegenereerde afvalstromen komen in aanmerking. Een onderscheid tussen pre- en post-consumer materialen wordt daarbij niet gemaakt. De materialen die bij huishoudens ingezameld worden, mogen niet meegeteld worden bij de aan Valipac te bezorgen informatie.
De materialen afkomstig van andere bij Valipac aangesloten operatoren mogen niet opgenomen worden, deze afkomstig van niet bij Valipac aangesloten operatoren, wel. Je geeft deze aan onder de naam van die operator.

Eigenschappen van aan te geven stromen:

  • Gegenereerd in België
  • Afkomstig van bedrijven, instellingen, verenigingen en overheden
  • Afkomstig van niet bij Valipac aangesloten operatoren

Eigenschappen van niet aan te geven stromen:

  • Gegenereerd in het buitenland
  • Afkomstig van particulieren (verenigingen van mede-eigenaars of ophalingen aan huis)
  • Afkomstig van bij Valipac aangesloten operatoren
  • Ingezameld in het kader van andere beheerorganisaties (bv. autowrakken)

Kijk voor het samenstellen van de data voor MyClients-Materials niet enkel naar productnaam of Euralcode, maar naar een combinatie van beide. Daarnaast bepalen de voorwaarden zoals vastgelegd in dit document of het afval thuishoort in Materials. Hou er rekening mee dat een combinatie van materiaal (afval) en ontdoener allesbepalend is. Er kan met Euralcodes gewerkt worden maar deze kunnen mogelijks een verstorende werking hebben (Vb gemengd bedrijfsafval, sorteerbaar (20 03 01) – 20-code = huishoudelijk).

Timing

Het rapport in verband met deze monitoring van gegevens voor het referentiejaar 2023 moet ingediend worden bij de Interregionale Verpakkingscommissie tegen 31 oktober 2024. We dienen dan ook tegen 31 maart in het bezit te zijn van jouw aangifte.

Klaar om je aangifte te doen? Toegang tot MyClients-Materials