KEUKENAFVAL (SWILL)

De gemengde fractie keukenafval, oftewel “Swill”, omvat de selectief ingezamelde minimaal verontreinigde niet-verpakte niet-gevaarlijke gemengde organische afvalstoffen. Het gaat hier specifiek over keukenafval of vergelijkbare stromen aangezien de nadruk wordt gelegd op de gemengde aard van het ingezamelde materiaal. Mogelijke Euralcodes zijn 020203 of 200108. Hou er rekening mee dat bij het gebruik van Euralcodes geen materiaal mag meegenomen worden dat werd opgehaald bij huishoudens.

Voorbeelden van materialen die wel mogen opgenomen worden onder deze fractie:

 • Etensresten
 • Keukenresten
 • Voedselresten
 • Gemengd organisch afval van voedingsmiddelen die volgende materialen bevatten;
  • Groente- en fruitafval
  • Vlees-, vis- en zuivelresten
  • Resten van deegwaren, pasta’s, brood en banket
  • (Vervallen) Sauzen en soepen
  • Dierlijke bijproducten met laag risico voor volks- en diergezondheid (CAT 3)

Voorbeelden van materialen die niet mogen opgenomen worden onder deze fractie:

 • Voedselverpakkingen of verpakte voeding
 • Selectieve stromen van o.a. de voedingsindustrie (voorbeeld: selectief aangeleverd deeg, vervallen groenten & fruit, bieten, vlees of vis, kadavers van dieren of slachtafval)
 • Aanvoeren van niet of moeilijk afbreekbare of vergistbare materialen (bv. hout, zand, grond, schelpen, beenderen…)
 • Mest
 • Slib
 • Frituurvet of –olie
 • Gevaarlijke afvalstromen
 • Dierlijke bijproducten met hoog risico voor volks- en diergezondheid (CAT 1 & 2)
 • Tuinafval (bomen, struiken, snoeiafval)

GFT-afval opgehaald bij huishoudens