Onze samenwerking

Valipac voert een monitoringsysteem in voor de productie van bedrijfsafval. Hierdoor wordt de hoeveelheid afval per geografisch gebied en per activiteitssector van de producenten in kaart gebracht.  Dit is een primeur, aangezien deze monitoring betrekking heeft op bedrijfsafval in de ruime betekenis van het woord en dus niet alleen op bedrijfsmatig verpakkingsafval.

In totaal zijn 16 afvalstromen betrokken. Het doel is tweeledig :

  •  een zo duidelijk beeld krijgen van de hoeveelheid afval die de bedrijven produceren
  • de evolutie van de selectieve inzameling bij bedrijven opvolgen

Ons audit protocol – dat in samenwerking met de operatoren werd ontwikkeld – waarborgt een uniforme interpretatie van de gevraagde gegevens. Bovendien voorzien we ook ad-hoccontroles om ons ervan te verzekeren dat de aangiften een betrouwbare weergave van de realiteit vormen.

Een win-winsituatie

Deze aanvullende rapportering vraagt een extra inspanning, maar hierdoor kunnen we betrouwbare informatie inzamelen over de afvalproductie van ondernemingen. Op deze gegevens worden dan marktanalyses uitgevoerd, die we vervolgens met ieder van jullie zullen delen: relevante informatie waarmee je de situatie en de evolutie van jouw eigen bedrijf op de markt kan evalueren. M.a.w. een win-winsituatie voor alle partijen.