My clients - Materials by Valipac

Onze samenwerking

Onze samenwerking

Valipac voert een monitoringsysteem in voor de productie van bedrijfsafval. Hierdoor wordt de hoeveelheid afval per geografisch gebied en per activiteitssector van de producenten in kaart gebracht.  Dit is een primeur, aangezien deze monitoring betrekking heeft op bedrijfsafval in de ruime betekenis van het woord en dus niet alleen op bedrijfsmatig verpakkingsafval.
Meer info
Jouw voordeel

Jouw voordeel

Dankzij deze rapportering zijn er sinds 2018 betrouwbare gegevens beschikbaar over de productie van bedrijfsafval, niet alleen per geografisch gebied maar ook per sector. Gegevens die tal van kansen bieden voor jouw bedrijf.
Meer info
Onze samenwerking

De stromen

In overleg met de gewestelijke overheden, de werkgroep operatoren en Valipac hebben we een lijst van 16 stromen opgesteld. Deze lijst is het resultaat van een compromis tussen de verwachtingen en de grenzen van de drie betrokken partijen.

Meer info
Onze samenwerking

Jouw aangifte

myClients-Materials is de online applicatie waar je de gegevens over de afvalstromen opgehaald bij bedrijven kunt invoeren. De toepassing is gebaseerd op hetzelfde principe als de premie-aanvragen voor je klanten.
Meer info
Onze samenwerking

Controlemodaliteiten

Er werd een auditprotocol uitgewerkt om een uniforme interpretatie van de mee te delen informatie mogelijk te maken. Het werd opgesteld in overleg met de operatoren en staat garant voor betrouwbare en bruikbare gegevens.
Meer info