My clients - Materials by Valipac

Ons partnerschap

Ons partnerschap

Valipac voert een monitoringsysteem in voor de productie van bedrijfsafval. Hierdoor zal de hoeveelheid afval per geografisch gebied en per activiteitssector van de producenten in kaart gebracht worden.  Dat is een primeur, aangezien deze monitoring betrekking heeft op bedrijfsafval in de ruime betekenis van het woord en dus niet alleen op industrieel verpakkingsafval.
Meer info
Uw voordeel

Uw voordeel

Dankzij deze rapportering zijn er vanaf 2018 betrouwbare gegevens beschikbaar over de productie van bedrijfsafval, niet alleen per geografisch gebied maar ook per sector. Gegevens die tal van kansen bieden voor uw bedrijf.
Meer info

De stromen

Een lijst van 16 stromen werd opgesteld in overleg tussen de gewestelijke overheden, de werkgroep operatoren en Valipac. Deze lijst is het resultaat van een compromis tussen de verwachtingen en de grenzen van de drie betrokken partijen.

 • Papier / Karton

  Papier / Karton

  De rapportage betreft het selectief ingezameld niet-gevaarlijk papier en karton van bedrijfsmatige oorsprong. Het gaat, onder meer, over onderstaande stromen :

  • Papier (zakken, archieven, drukkerijafval, snijresten, tijdschriften, kranten, folders, productieafval, bureelpapier, confidentieel papier, …)
  • Karton (dozen, golfkarton, kokers, snijresten, productieafval, opvulkarton, …)
  • Bonte fracties (papier/karton gemengd)
  • Kraft (zakken, dozen, productieafval)
 • Hout

  Hout

  Het houtafval dat in de rapportering dient opgenomen te worden, bestaat uit 3 categorieën: A-hout, B-hout (of gemengd hout) en C-hout. Het A-hout betreft niet-verontreinigd, niet-gevaarlijk onbehandeld houtafval. Het B-hout of gemengd hout betreft niet-verontreinigd niet-gevaarlijk behandeld houtafval. Het C-hout betreft verontreinigd en/of gevaarlijk hout, zoals o.a. treinbielzen.

 • Metaal

  Metaal

  Het metaalafval wordt onderverdeeld ferro metalen, non ferro metalen en gemengde metalen. Ferro metalen zijn niet-verontreinigde, niet-gevaarlijke metalen die magnetische eigenschappen bezitten. Non ferro metalen zijn niet-verontreinigde, niet-gevaarlijke metalen die geen magnetische eigenschappen bezitten. Gemengde metalen zijn niet-gevaarlijke mengstromen ongeacht het aandeel niet-metallische vervuiling.

 • Glas

  Glas

  Het glasafval wordt onderverdeeld tussen vlak glas, hol glas en gevaarlijk glas. Het vlak glas bestaat uit niet-verontreinigde niet-gevaarlijke glasscherven van bedrijfsmatige oorsprong. Het hol glas betreft zowel wit als gekleurd niet- (of beperkt) verontreinigde niet-gevaarlijke glazen recipiënten. Het gevaarlijk glas bestaat uit gevaarlijke en/of verontreinigde glazen verpakkingen.

 • Kunststoffen

  Kunststoffen

  Voor de rapportering van kunststoffen wordt er een onderscheid gemaakt tussen folie, geëxpandeerd polystyreen (EPS) en harde kunststoffen. Plastiek folie heeft betrekking op niet- (of beperkt) verontreinigde niet-gevaarlijke kunststof folies ongeacht het polymeer. Het EPS betreft niet verontreinigd geëxpandeerd polystyreen. Harde kunststoffen hebben betrekking op harde kunststoffen ongeacht het polymeer (mogelijks gecontamineerd of gevaarlijk).

 • Bedrijfsrestafval

  Bedrijfsrestafval

  Het bedrijfsrestafval betreft niet selectief ingezameld of niet-gesorteerd niet-gevaarlijk gemengd afval van bedrijfsmatige oorsprong bij normale exploitatie. Het restafval kan via rolcontainers of afzetcontainers ingezameld worden. De producent van afval kan ook zijn restafval op de site van de operator aanleveren. Het bedrijfsrestafval heeft ook betrekking op hoog calorisch afval op voorwaarde dat het niet selectief werd ingezameld.

 • PMD

  PMD

  PMD-afval verwijst naar huishoudelijke verpakkingsafval uit Plastiek, Metaal en Drankkartons opgehaald in containers of in zakken bij bedrijven. PMD-afval wordt meestal opgenomen onder Euralcode 150106. Hou er rekening mee dat bij het gebruik van Euralcodes geen materiaal mag meegenomen worden dat werd opgehaald bij huishoudens of containerparken.

 • Keukenafval (SWILL)

  Keukenafval (SWILL)

  De gemengde fractie keukenafval, oftewel “Swill”, omvat de selectief ingezamelde minimaal verontreinigde niet-verpakte niet-gevaarlijke gemengde organische afvalstoffen. Het gaat hier specifiek over keukenafval of vergelijkbare stromen aangezien de nadruk wordt gelegd op de gemengde aard van het ingezamelde materiaal.

Ons partnerschap

Uw aangifte

myClients-Materials is de online applicatie waar u uw gegevens over de afvalstromen opgehaald bij bedrijven kunt invoeren. De toepassing is gebaseerd op hetzelfde principe als de premieaanvragen voor uw klanten.
Meer info
Ons partnerschap

Controlemodaliteiten

Er werd een auditprotocol uitgewerkt om een uniforme interpretatie van de mee te delen informatie mogelijk te maken. Het werd opgesteld in overleg met de operatoren en staat garant voor betrouwbare en bruikbare gegevens.
Meer info