GEMENGDE METALEN

Gemengde metalen zijn niet-selectief ingezamelde niet-gevaarlijke mengstromen van bedrijfsmatige oorsprong waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen ferrometalen en non-ferrometalen met al dan niet non-metallische vervuilingen (zoals kunststof, hout, ...). Mogelijke Euralcodes zijn 020110, 150104, 170407, 170411 en 200140. Hou er rekening mee dat bij het gebruik van Euralcodes geen materiaal mag meegenomen worden dat werd opgehaald bij huishoudens.

Voorbeelden van materialen die wel mogen opgenomen worden onder deze fractie:

 • Ongesorteerde ferro en non-ferrometalen
 • Brandijzer (hittebestendige kasten, gereedschappen)
 • Gemengd schroot
 • Metalen gemengd met andere materialen of met een verontreiniging die moeten gesneden, gebrand, gewassen of bewerkt worden (combivat met plastic, elektrische kabels)
 • Bouw- en sloopstaal

Voorbeelden van materialen die niet mogen opgenomen worden onder deze fractie:

 • Selectief ingezamelde Ferrometalen
 • Selectief ingezamelde Non-ferrometalen
 • Klein Gevaarlijk Afval (zoals o.a. batterijen)
 • Gevaarlijk metaal
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (zoals wasmachines, computers, boilers)
 • Brandblussers
 • Metalen drankverpakkingen (PMD)
 • Verbrandingsslakken, gietijzer
 • Autobatterijen
 • Autowrakken en materialen gerecupereerd van autowrakken (Carrosserie, motoren, alternatoren, katalysatoren,…)
 • Verbrandingsschroot
 • Gemengd metaal opgehaald bij huishoudens