Uw voordeel

Dankzij deze nieuwe rapportering zijn er vanaf 2018 betrouwbare gegevens beschikbaar over de productie van bedrijfsafval, niet alleen per geografisch gebied maar ook per activiteitssector. Gegevens die tal van kansen bieden voor uw bedrijf.

Om te beginnen zult u toegang krijgen tot informatie over de afvalproductie per materiaal en per regio. Gegevens die tot nog toe onbeschikbaar waren : Bij welke klanten kan het inzamelen nog beter gebeuren? Verliest u/wint u meer of minder klanten dan uw concurrenten? Voortaan zullen we op deze en nog tal van andere vragen kunnen antwoorden door een ‘benchmark’ (vergelijkende analyse) tussen operatoren te verrichten.

Daartoe ontwikkelden we standaardanalyses en -grafieken die een heleboel nuttige informatie bevatten in verband met de evolutie van de markt en van uw bedrijf. Deze analyses zullen elk jaar verricht worden op basis van de informatie die u ons meedeelt in het kader van deze monitoring, waarna ze ter beschikking gesteld zullen worden van elke deelnemende operator.

Hierna een paar voorbeelden van gepersonaliseerde analyses.

Typologie van de klanten

Grootte van de klanten

Herkomst van de klanten

Aantal klanten per materiaal

Marktsituatie

Marktaandeel papier/karton

Potentieel per sector