Uw aangifte

myClients-Materials is de online applicatie waar u uw gegevens over de afvalstromen opgehaald bij bedrijven kunt invoeren. De toepassing is gebaseerd op hetzelfde principe als de premie-aanvragen voor uw klanten.

Vanuit een bestand van het type Excel zal u alle nodige gegevens voor uw aangifte in myClients-Materials kunnen importeren.

Gewicht of volume?

Als het gewicht gekend is, zal de operator verslag uitbrengen aan Valipac over het jaarlijkse gewicht (in ton) van de door de bedrijven geproduceerde hoeveelheid afval. In alle andere gevallen (inzameling in rolcontainers bijvoorbeeld) zal hij het jaarlijkse volume (in m³) aan geproduceerde afvalstoffen meedelen. Bij het maken van een raming van het jaarlijkse volume zal de operator het aantal containers, hun volume en het aantal ledigingen (indien mogelijk het daadwerkelijke aantal ledigingen) in aanmerking nemen. Valipac zal zelf een schatting maken van het gewicht aan geproduceerde afvalstoffen op basis van de gemiddelde dichtheid van het ingezamelde materiaal.

Om een nauwgezetter beeld te krijgen van de situatie per regio zullen de gewichten of volumes aangegeven worden in functie van de ophaaladressen van het afval, d.w.z. op basis van het ondernemingsnummer en de postcode per ophaaladres

Welke stromen moeten aangegeven worden?

Alleen de in België gegenereerde afvalstromen komen in aanmerking. Een onderscheid tussen pre- en post-consumer materialen wordt daarbij niet gemaakt. De materialen die bij huishoudens of containerparken ingezameld worden, mogen niet meegeteld worden bij de aan Valipac te bezorgen informatie. Materiaal dat u ophaalt op een containerpark rekent u niet mee (dit soort van informatie zal alleen door de deelnemende intercommunales aangegeven worden, die een samenwerkingsovereenkomst met Valipac gesloten hebben).
De materialen afkomstig van andere bij Valipac aangesloten operatoren mogen niet opgenomen worden. De materialen afkomstig van niet bij Valipac aangesloten operatoren, mogen echter wel aangegeven worden onder de naam van die operator.

Eigenschappen van aan te geven stromen:

  • Gegenereerd in België
  • Afkomstig van bedrijven, instellingen, verenigingen en overheden
  • Afkomstig van niet bij Valipac aangesloten operatoren

Eigenschappen van niet aan te geven stromen:

  • Gegenereerd in het buitenland
  • Afkomstig van particulieren (containerparken, verenigingen van mede-eigenaars of ophalingen aan huis)
  • Afkomstig van bij Valipac aangesloten operatoren
  • Ingezameld in het kader van andere beheerorganisaties (bv. autowrakken)

Voor het samenstellen van de data voor My Clients Materials dient niet alleen naar productnaam of Euralcode gekeken te worden, maar een combinatie van beide. Daarnaast bepalen de voorwaarden zoals vastgelegd in dit document of het afval thuishoort in Materials. Hou er rekening mee dat een combinatie van materiaal (afval) en ontdoener allesbepalend is. Er kan met Euralcodes gewerkt worden maar deze kunnen mogelijks een verstorende werking hebben (Vb gemengd bedrijfsafval, sorteerbaar (20 03 01) – 20-code = huishoudelijk).

Timing

Het rapport in verband met deze monitoring van gegevens voor het referentiejaar 2019 moet ingediend worden bij de Interregionale Verpakkingscommissie tegen 31 oktober 2020. We dienen dan ook tegen 30 juni in het bezit te zijn van uw aangiften.

Klaar om uw aangifte te doen? Toegang tot my clients- Materials