Ons partnerschap

Valipac voert een monitoringsysteem in voor de productie van bedrijfsafval. Hierdoor zal de hoeveelheid afval per geografisch gebied en per activiteitssector van de producenten in kaart gebracht worden.  Dat is een primeur, aangezien deze monitoring betrekking heeft op bedrijfsafval in de ruime betekenis van het woord en dus niet alleen op industrieel verpakkingsafval.

In totaal zijn er 16 afvalstromen betrokken. Het doel dat met deze monitoring beoogd wordt, is tweeledig :

  •  een zo duidelijk beeld krijgen van de hoeveelheid afval die de bedrijven produceren
  • de evolutie van de selectieve inzameling bij bedrijven opvolgen

Ons audit protocol – dat in samenwerking met de operatoren werd ontwikkeld – waarborgt een uniforme interpretatie van de gevraagde gegevens. Bovendien voorzien we ook ad-hoccontroles om ons ervan te verzekeren dat de aangiften een betrouwbare weergave van de realiteit vormen.

Een win-winsituatie

Deze aanvullende rapportering zal wellicht een aantal extra acties van u vragen. Maar op deze manier zal er werkelijk betrouwbare informatie verzameld kunnen worden over de afvalproductie van de ondernemingen. Deze gegevens zullen we dan analyseren om marktanalyses te kunnen uitvoeren, die we vervolgens met ieder van u zullen delen: relevante informatie waarmee u de situatie en de evolutie van uw eigen bedrijf op de markt zult kunnen evalueren. M.a.w. een win-winsituatie voor alle partijen.